Impressie

 • imag0665 640x480.jpg
 • img_0104.jpg
 • tuin-01.jpg
 • tuin-02.jpg
 • tuin-03.jpg
 • tuin-04.jpg
 • tuin-05.jpg
 • tuin-06.jpg
 • tuin-07.jpg
 • tuin-08.jpg
 • tuin-09.jpg
 • tuin-10.jpg
 • tuin-12.jpg

boerENbuur!
Een site met veel ervaring over samenwerking tussen boeren en klanten.

SKAL
Een landbouwproduct of voedingsmiddel mag alleen biologisch heten als het productieproces aan wettelijke voorschriften voldoet. Om de consument te beschermen tegen fraude houdt Skal toezicht op de naleving van deze regels. Dat gebeurt door middel van inspectie, certificatie en sancties bij overtredingen. In totaal staan 3000 bedrijven onder toezicht van Skal.

Milieudefensie
Met het oplossen en voorkomen van milieuproblemen is een wereld te winnen. Voor onszelf en toekomstige generaties. Milieudefensie is een beweging van mensen die zich hiervoor inzet: lokaal, landelijk én wereldwijd als lid van Friends of the Earth International.

Groenten
Informatie over Groenten.

EcoMarkt
Portaal voor en door een duurzame wereld

Ekoland
Ekoland biedt vaktechnische en ondernemersgerichte informatie, van een hoog toepassingsgehalte.

Biologische boerderij pagina
Startpagina van de biologische boerderijen.

Massage Wageningen
Praktijk voor holistische massage.

Platform duurzaam Wageningen
Er zijn in Wageningen veel groepen en individuen die aan duurzaamheid werken. Het Maatschappelijk Platform Duurzaam Wageningen stimuleert uitwisseling van informatie, onderlinge afstemming en samenwerking van deze groepen en neemt nieuwe initiatieven. Het Platform wil zo op effectieve wijze concrete bijdragen leveren aan een duurzame samenleving.

Wijn en Zorglandgoed Enghendael
Het virtuele Landgoed Enghendael bestrijkt de gehele Wageningse Eng en het lager gelegen gebied naar de Gelderse Vallei, een landschappelijk en cultuurhistorisch bijzonder gebied met een oppervlakte van ruim 300 ha.

Wageningse Weelde!

Dé spaaractie waarmee u meer uit uw streek haalt!

Stichting Wageningse Eng
De Wageningse Eng is een eeuwenoud open agrarisch landschap, dat vandaag de dag door allerlei groepen mensen gebruikt wordt. Zo zijn er bewoners en recreanten, volkstuinders, agrariërs en grondeigenaren, natuurliefhebbers en sportverenigingen.

biologische-boerderij
Startpagina.