Van de bestuurstafel: De algemene ledenvergadering 2012


Op 30 maart is de algemene ledenvergardering van de vereniging De Nieuwe Ronde gehouden. Er waren ca. 25 leden met naderhand een gezellige borrel in ’t Punt na het officiële deel. Klaas en Pieter deden verslag van het oogstjaar 2012 en vertelden over hun plannen voor 2013. De kascommissie heeft de financiële verantwoording over 2012 goedgekeurd. Er is een nieuw (lager) tarief voor jeugd tussen 12 en 18 jaar en we hebben afscheid genomen (met bloemen en een kookboek) van Egbert Lantinga als voorzitter. Er is een nieuw bestuur gekozen en in de eerste bestuursvergadering op 11 april zijn de taken voor 2013 verdeeld:

- Leo Stroosnijder combineert penningmeester met voorzitter.
- Bas Holleboom is secretaris. 
- Vincent Markiet webmaster 
- Arthur Coevert gaat over de PR en de ledenwerving. 
- Het nieuwe bestuurslid Jorita van Valkenhoef is multi-inzetbaar.