Nieuwe grond voor De Nieuwe Ronde. 

In 2018 is een nieuw perceel aangekocht. De grond is inmiddels in gebruik genomen, er is eerst gerst op verbouwd voor bier en momenteel staat er rogge als vanggewas. Volgend voorjaar (2020) zullen er nieuwe asperges worden aangeplant en komend seizoen (2019) zullen de eerste gewassen worden verbouwd. Er is momenteel een flinke wachtlijst, door de uitbreiding verwachten we die grotendeels weg te werken. Tijdens de ALV op 15 februari krijgt u meer informatie over de uitbreiding en is er ruimte voor vragen.