Impressie

 • imag0665 640x480.jpg
 • img_0104.jpg
 • tuin-01.jpg
 • tuin-02.jpg
 • tuin-03.jpg
 • tuin-04.jpg
 • tuin-05.jpg
 • tuin-06.jpg
 • tuin-07.jpg
 • tuin-08.jpg
 • tuin-09.jpg
 • tuin-10.jpg
 • tuin-12.jpg

 

 • Gedetailleerde oogstinformatie is te vinden op de website en op de mededelingsborden op het land. Hier is te vinden wat geoogst kan worden en waar, en in sommige gevallen hoeveel. Wat niet op het mededelingenbord staat kan dus niet geoogst worden. Als u graag wilt oogsten van groente die nog niet op het mededelingenbord staan of grote hoeveelheden wilt oogsten, overleg dan met Klaas of Pieter.
 • U oogst alleen voor het aantal personen waarvoor u zich hebt opgegeven.
 • U oogst alleen voor verse consumptie. Het is niet de bedoeling dat u voor de winter groente inmaakt of invriest. Uitzondering daarop vormen aardbeien, waarbij er naar gestreefd wordt voldoende te hebben om ieder een paar potten jam te laten maken, en incidenteel andere gewassen.
 • Bedenk dat we de oogst delen met zo'n 450 mensen!
 • Graag voorzichtig oogsten zodat de planten niet beschadigd raken en lang en veel kunnen dragen.
 • Bij onduidelijkheden kunt u altijd Klaas of Pieter aanschieten of, bij afwezigheid, een van de andere leden.
 • Gewasresten, die achterblijven na het oogsten, kunt u gewoon laten liggen op de plek waar u oogst. De oogstresten worden naderhand ondergeploegd.